Yhdistys

Valkea kääpiö ry on vuonna 2008 perustettu aatteellinen kannatusyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tanssitaiteen tuntemusta, saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vahvistaa taiteen ammattilaisten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, työllistymistä ja verkostoitumista. Yhdistys toimii avoimena nykytanssin tuotantoryhmänä, jonka toiminnassa korostuu monitaiteisuus sekä laaja-alainen ja avoin alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö eri alojen taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa.

Perustamisvuodestaan lähtien yhdistys on toiminut aktiivisena tanssitaidekentän toimijana Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Vakiintuneen toimintansa kautta yhdistys on mahdollistanut lukuisten nykytanssin kantaesitystuotantojen, teosvierailujen ja taiteidenvälisen yhteistyön toteutumista työllistäen tanssitaiteilijoiden lisäksi ammattitaiteilijoita muun muassa musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen ja äänitaiteen aloilta.

Vuodesta 2012 lähtien yhteisön toiminnan keskiössä on ollut Seinäjoella järjestettävä Helmifestivaali. Vuosittain toteutuvan festivaalin tarkoituksena on tuottaa alueelle kiinnostavaa ja taiteellisesti korkeatasoista tanssitaidetta – kantaesityksiä, vierailuesityksiä ja yleisötyötä.

Yhdistyksen toimintaa johtaa kolmijäseninen hallitus, jonka muodostavat lavastaja Antti Alasaari (pj.), kulttuurituottaja Ulrika Vilke (vara-pj.) ja tanssitaiteilija Johanna Ikola.